HMS kurs
Kurs språk | Alle  

Innføring i eksplosjonsvern
Norsk
Innføring i eksplosjonsvern
Kurset gir en kort oversikt over sikkerhet i eksplosjonsfarlige områder. Brukeren lærer seg, hvordan eksplosjonsprosessen fungerer, hvordan å klassifisere farlige stoffer og områder og får en del praktiske retningslinjer. Informasjonen presenteres i form av audio som støttes med animasjoner og bilder. NB! Dette kurset gir ikke Ex-kvalifikasjon.
Kjøp
 
Pris: 500.00 NOK


Ex grunnleggende 2016
Engelsk  |  Norsk
Ex grunnleggende 2016
Dette er et kurs innen elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Målet med kurset er at de som skal arbeide i eksplosjonsfarlige områder kan utføre arbeidet på en sikker og god måte.
Kjøp
 
Pris: 4200.00 NOK


FSE lavspenning industri 2016
Russisk  |  Polsk  |  Estisk  |  Norsk  |  Engelsk
FSE lavspenning industri 2016
Dette er ett av e-læringskursene i "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE". Dette kurset fokuserer på arbeid i lavspenningsanlegg på land.
Kjøp
 
Pris: 600.00 NOK


FSE lavspenning offshore 2016
Russisk  |  Polsk  |  Estisk  |  Engelsk  |  Norsk
FSE lavspenning offshore 2016
Dette e-læringskurset dekker emne ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE”. Kurset konsentrerer seg om sikkerhet ved arbeid i offshore lavspenningsanlegg.
Kjøp
 
Pris: 600.00 NOK


FSE lav- og høyspenning industri 2016
Engelsk  |  Norsk
FSE lav- og høyspenning industri 2016
Dette er ett av e-læringskursene i «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg - FSE». Dette kurset fokuserer på arbeid i lav- og høyspenningsanlegg på land.
Kjøp
 
Pris: 1050.00 NOK


FSE lav- og høyspenning offshore 2016
Engelsk  |  Norsk
FSE lav- og høyspenning offshore 2016
Dette er ett av e-læringskursene i «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg - FSE». Dette kurset fokuserer på arbeid i lav- og høyspenningsanlegg offshore.
Kjøp
 
Pris: 1050.00 NOK


FSE høyspenning industri 2016
Russisk  |  Polsk  |  Estisk  |  Engelsk  |  Norsk
FSE høyspenning industri 2016
Dette er ett av e-læringskursene i "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE". Dette kurset fokuserer på arbeid i høyspenningsanlegg på land.
Kjøp
 
Pris: 600.00 NOK


FSE høyspenning offshore 2016
Russisk  |  Polsk  |  Estisk  |  Engelsk  |  Norsk
FSE høyspenning offshore 2016
Dette er ett av e-læringskursene i "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE". Dette kurset fokuserer på arbeid i offshore høyspenningsanlegg.
Kjøp
 
Pris: 600.00 NOK


Fallende gjenstander kurs
Engelsk  |  Norsk
Fallende gjenstander kurs
Kurs om fallende gjenstander er utviklet for arbeidstakere som arbeider i høyden, men også for andre som ferdes i områder der arbeid foregår over bakkeplan. I det kurset skal man lære om forebygging av fallende gjenstander, sikring av verktøy, utstyr og materiell, sikkerhet rundt ulike boltforbindelser, informasjon om forskjellige sikringsmidler og sikkerhet rundt fastmontert utstyr i høyden.
Kjøp
 
Pris: 990.00 NOK


Fallsikringskurs
Engelsk  |  Norsk
Fallsikringskurs
Fallsikringskurs er et grunnleggende kurs for alle som jobber i høyden. Selv om mange anser fallsikring som viktig er det få som egentlig kjenner godt til det store utvalget som finnes i utstyr, og alle krav som regulerer bruk av fallsikringsutstyr og arbeid i høyden generelt.
Kjøp
 
Pris: 990.00 NOK


Forkurs i rigging
Norsk
Forkurs i rigging
E-kurset, Forkurs i rigging, er ment både for dem som skal jobbe med rigging og som jobber på steder der man driver med rigging. I løpet av kurset lærer brukeren seg hvordan man utfører riggeoppdrag på en sikker måte, og hvordan man regner ut hva slags redskap som kan brukes i de ulike løfteoperasjonene. I tillegg snakkes det om forskjellige løfteredskap og krav som stilles til dem.
Kjøp
 
Pris: 1450.00 NOK


HMS for ledere
Norsk
HMS for ledere
Målrettet HMS-arbeid er arbeidsgiverens ansvar. Kurset skal gi ledere en innføring i systematisk HMS-arbeid. Kurset er lagt opp i tråd med det som i følge arbeidsmiljøloven er intensjonene med opplæring for arbeidsgivere.
Kjøp
 
Pris: 750.00 NOK


Teori habitat
Norsk
Teori habitat
Kurset Teori habitat gir kunnskaper i habitat eller overtrykkstelt. Kurset omhandler bygging av habitat og i tillegg lærer man mer om ulike detaljer ved habitat som mobilgassdetektor, vifte, spjeld, sensorer, alarmpanel og overtrykksmåler.
Kjøp
 
Pris: 950.00 NOK