Fallende gjenstander kurs

Online: Fungerer i alle vanlige browsere
Varighet: Omtrent 2.5 timer

Språk:
Norsk  Norsk
Engelsk  Engelsk


Fallende gjenstander kurs

Kurs om fallende gjenstander er utviklet for arbeidstakere som arbeider i høyden, men også for andre som ferdes i områder der arbeid foregår over bakkeplan. I det kurset skal man lære om forebygging av fallende gjenstander, sikring av verktøy, utstyr og materiell, sikkerhet rundt ulike boltforbindelser, informasjon om forskjellige sikringsmidler og sikkerhet rundt fastmontert utstyr i høyden. Ved hjelp av informasjon og oppgaveløsning skal en bli forberedt til slutteksamenen som sertifiserer for arbeid på industriområder både på land og offshore.
Pris: 990.00 NOK
 
Kjøp